ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  ประจำปี  งบประมาณ  2562

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page