วันที่ 28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ "MOI Wast Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 บริษัทที่ร่วมงานส่วนท้องถิ่น 1 ขยะธนาคารเข้าร่วมองค์กรประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนและ ถือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก

หมวดหมู่รอง