นายสมเด็จ  พรมคำมูล

ประธานสภาเทศบาล

โทร  0622879821

 

   

 

 

 

 

   
 

นายนุกูล  นาสมใจ

รองประธานสภาเทศบาล

โทร  0621754071

       นางสาวฉนัดดา  ภูนาเชียง 

เลขานุการสภาเทศบาล

โทร  0638594841

 

 

 

นางแป  มาตรา

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0957182125

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสัญญา  จำนงอุดม 

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0982144325

 

   นายสันติชน  ภูคะมา 

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0948797926

   นายสมัย  บุญสอน 

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0857461413

นายประทอง  พละเดช

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0981166452

         

นายสรภพ  วัฒโน

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0930865681

   นางพนารัตน์  อุตรดิตถ์ 

    สมาชิกสภาเทศบาล

   โทร  0821313293

   

นายนิติภูมิ  พลศิริ  

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร  0849424081

    
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page