นายญาณพล ภูคะมา

นายกเทศมนตรี

โทร 0857422216

 
     

    นายไพย์  วันยาว

       รองนายกฯ  

  โทร 0844202834

                      

 นางบุบผา  ศรีลาพัฒน์

       รองนายกฯ

โทร  0800102696

   

นายจิรภัทร  นาสมใจ

เลขานุการนายกฯ

โทร  0618036236

 

นายทองเดือน  ตรีเทพ

ที่ปรึกษานายกฯ

โทร  0828572285

     
     
     

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page